PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” 2020-2024

Aktywna Tablica 
rządowy program rozwijania infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych
Program Aktywna Tablica

Informacje  o programie /plik PDF/

 

Sieć szkół 

 

Logo - Zespół Szkół nr 1 w Płocku

Logo - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Płocku

Logo - Szkoła Podstawowa nr 22 w PłockuLogo - Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku

logo szkoły podstawowej nr 1 w Gostyninie

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NUMER 1 W PŁOCKU

TIK w nauczaniu języków obcych /plik PDF/

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie 1LO /plik PDF/

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie 3LO /plik PDF/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W PŁOCKU

Scenariusz zajęć „Bezpieczeństwo w Internecie” /plik PDF/

Scenariusz zajęć „Doskonalimy sprawności manualne i konstrukcyjne przy użyciu narzędzi TIK” /plik PDF/

Opis programów zakupionych w ramach programu Aktywna Tablica /plik PDF/

Jak przygotować lekcję z TIK? /plik PDF/

Dobra praktyka /plik PDF/

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 W PŁOCKU

Opis pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu Aktywna Tablica /plik PDF/

Scenariusz zajęć wychowawczych w klasie 4 /plik PDF/

Fotorelacja z zajęć /plik PDF/

Scenariusz zajęć logopedycznych /plik PDF/

Fotorelacja z zajęć  logopedycznych /plik PDF/

Scenariusz lekcji języka angielskiego /plik PDF/

Fotorelacja z lekcji języka angielskiego

Scenariusz zajęć wychowawczych w klasie 5 integracyjnej /plik docx 20KB/

Fotorelacja z zajęć wychowawczych w klasie 5 integracyjnej 

Scenariusz zajęć wspierających kompetencje społeczne /plik docx 14KB/

Fotorelacja z zajęć wspierających kompetencje społeczne   

Scenariusz lekcji matematyki /plik docx 16KB/

Fotorelacja z lekcji matematyki

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GOSTYNINIE

Scenariusz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych /plik docx 19 KB/

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych /plik docx 14 KB/

 

OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 1 W PŁOCKU

Scenariusz zajęć – rewalidacja dziecka z autyzmem – klasa 1 /plik docx 17 KB/  

Scenariusz – zajęcia rewalidacyjne ukierunkowane na rozwój mowy – klasa 6 /plik docx 15 KB/  

Nienudna lekcja – Genialna prezentacja w Genial.ly /plik docx 15 KB/ 

Omówienie narzędzi do terapii dla uczniów z zaburzeniami uwagi, koncentracji i uczenia się. /plik docx 17 KB/

 

Wykorzystanie programów Aktywnej Tablicy

Fotorelacja – cz. 1 

Fotorelacja – cz. 2

Fotorelacja – cz. 3

Fotorelacja – cz. 4

Fotorelacja – cz. 5

Fotorelacja – cz. 6