Publikacje

Agnieszka Bytner – wychowawca świetlicy szkolnej zaprasza w podróż międzyplanetarną,

czyli do lektury artykułu „W drodze do samokształcenia…” w Mazowieckim Kwartalniku Edukacyjnym „Meritum”.