Rada Rodziców – Fundacja

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku zachęca do wsparcia swojej działalności statutowej w rozliczeniu podatkowym za 2023 r.

Pod koniec 2023 r. Rada Rodziców rozpoczęła współpracę z Fundacją AVE.

Jest to organizacja pożytku publicznego, która umożliwia pozyskanie 1,5 % podatku na rzecz szkół i przedszkoli w Polsce. Przejęła ona program, prowadzony przez 9 lat przez Fundację „Rodzice Szkole”. Do tej pory z programu skorzystało ponad 200 Rad z całej Polski.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie edukacyjno-wychowawczej działalności szkół i zwiększenie udziału Rad Rodziców w kształtowaniu oferty i odpowiadaniu na potrzeby placówek oświatowych.

            Korzystając z tej możliwości, już w tegorocznym rozliczeniu, będziecie Państwo mogli przekazać swoją część należności podatkowych dla naszej szkoły.

Darczyńcy 1,5% procenta powinni wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2023.

            W zeznaniu PIT należy podać nr KRS Fundacji AVE – 0000229157

            W celach szczegółowych: SP nr 22 w Płocku

       Jest to kolejna okazja do wsparcia działalności Rady, a tym samym wsparcie Państwa dzieci.

Podkreślanie wydaje się fakt, że 75% zebranych środków trafia do Rady Rodziców, a 25% środków zostaje przeznaczonych na obsługę organizacyjno-finansową programu oraz statutowe działania edukacyjno-wychowawcze Fundacji AVE.

Serdecznie jeszcze raz zachęcam

Przemysław Zieliński

Przewodniczący wraz ze Szkolną Radą Rodziców

Dziecko siedzące przy szkolnej ławce wykonujące eksperymenty chemiczne.