Rada Rodziców – Konkurs

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na

„Najwyższe wpłaty na fundusz Rady Rodziców”

 Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły Podstawowej  ich Rodziców i Opiekunów.

2. Do konkursu przystępują poszczególne klasy wpłacając pieniądze.

3. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców oraz ewidencja wszystkich środków wpłacanych przez Rodziców na potrzeby poszczególnych klas i szkoły.

4. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Ocenie będzie podlegać kwota zebranych środków wyliczona na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie) oraz ilość wpłat w stosunku do liczby uczniów.

5. Wpłat można dokonywać w następujący sposób:

– przelewem na konto bankowe Rady Rodziców 

 6. Konkurs trwa od 01 października 2023r. do 01 czerwca 2024r.

7. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć na cele klasowe, np. wyjazd do kina lub teatru, dofinansowanie wycieczki itp.

8. Nagrodę otrzyma klasa, która zbierze najwięcej środków w przeliczeniu na jednego ucznia. Rada Rodziców może przyznać wyróżnienie dla klas, które będą miały największą frekwencję wpłat.

9. Wysokość przyznanej nagrody ustalana jest przez Radę Rodziców w zależności od dostępnych środków finansowych w danym roku szkolnym.

Zachęcam do udziału w konkursie.

Przewodniczący Rady Rodziców

Przemysław Zieliński