Biblioteka

Rysunek komputera z książką, w tle napis katalogi zbiorów bibliotecznych.

Ilustracja przedstawiająca wizerunek dzieci czytających książki oraz informacje o godzinach otwarcie biblioteki.

Na białym tle niebieskie napisy Certyfikat Ratowników Czytelnictwa dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku.Na białym tle czarny ornament na zewnętrznych krawędziach, w lewym górnym rogu ilustracje dwóch książek, na środku napis Biblioteka Przyjazna Uczniowi.