PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” – WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW CZ.3

AKTYWNA TABLICA – PRAKTYCZNA PRACA UCZNIÓW CZ. 3

Zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3d

Zajęcia z wykorzystaniem długopisu 3d

Prace uczniów wykonane z wykorzystaniem długopisu 3d

Prace uczniów wykonane z wykorzystaniem długopisu 3d

Praca uczniów na zajęciach z wykorzystaniem długopisu 3d

Praca uczniów z wykorzystaniem długopisu 3d

Praca uczniów na zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Praca z uczniem z wykorzystaniem programu ADHD

Praca z uczniami na zajęciach z wykorzystaniem gry Złapmy lwa