Historia Szkoły

HISTORIA SZKOŁY

♦ 1988r. – powstanie Szkoły Podstawowej nr 22 zlokalizowanej w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”

1996r. –  otwarcie budynku „małej szkoły” dokonane przez ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Prezydenta Miasta Płocka Dariusza Krajowskiego-Kukiel

1998r. – nadanie szkole imienia Janusza Korczaka w 10 rocznicę istnienia placówki

2001r. – otwarcie budynku „dużej szkoły” dokonane przez Prezydenta Miasta Płocka Wojciecha Hetkowskiego 

2000r. – utworzenie pierwszego w szkole oddziału o profilu sportowym

2002r. – powołanie pierwszego oddziału integracyjnego i zmiana nazwy placówki na Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im Janusza Korczaka w Płocku