Kadra nauczycielska i Rada Rodziców

DYREKTORZY

1988-1999  Małgorzata Rogalska-Włodarska

1999-2011  Małgorzata Kamińska

2011 –  Janusz Banasiak

 

WICEDYREKTORZY

1996 –  Marlena Błachowicz

1999-2006  Ewa Dębska

2006-2010  Emilia Heljasińska- Schmidt

2006–2021 Renata Bukowska

2015 –  Agnieszka Gawlińska

 

KIEROWNIK ŚWIETLICY

♦ Monika Przemyłska

 

NAUCZYCIELE

♦ 17 nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej

♦ 68 nauczycieli   klas 4-8

♦ 10 nauczycieli  świetlicy

♦ 3 pracowników biblioteki

♦ 25 specjalistów i terapeutów

 

RADA RODZICÓW 

♦ 1993-2001   Maria Pardyka

♦ 2001- 2002 Tadeusz Kęsicki

♦ 2002- 2004 Krzysztof Tomczyk

♦ 2004- 2009 Jarosław Wanecki

♦ 2009-2010 Alicja Winiarek

♦ 2010 – 2021 Krzysztof Moczybroda

♦ 2021- Przemysław Zieliński