Kampania EFSA – Wybieraj zdrową żywność

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się IV odsłona Kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”. Ma ona na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania ta skierowana jest do grupy odbiorców, którzy nie są specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i odżywiania, w wieku od 18 do 55 lat.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia uprzejmie prosi o czynne zaangażowanie się w działania informacyjne na terenie Państwa placówki. Więcej o kampanii można dowiedzieć się:

W bieżącym roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) razem z Komisją Europejską (KE) po raz drugi prowadzą kampanię #PlantHealth4Life. W tegorocznej edycji biorą udział organizacje partnerskie z 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska również włączy się w realizację działań kampanii, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Hasło kampanii to „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”, a cel to zwiększenie świadomości mieszkańców Europy na temat zdrowia roślin oraz podkreślenie zbiorowej odpowiedzialności za wspólne dobro. Kampania będzie także podkreślać zagrożenia, jakie mogą wynikać z wwożenia roślin do Polski (szczególnie z krajów spoza Unii Europejskiej).

Działania kampanii będą wielokierunkowe i swoim zasięgiem mają docierać zarówno do podróżujących, zwłaszcza poza teren UE, jak i do najmłodszych i ich rodzin.

W związku z powyższym prosimy o czynne włączenie się w działania kampanijne, zarówno komunikacyjne – kierowane do szerokiego grona odbiorców, jak i do lokalnej społeczności. Więcej o kampanii można dowiedzieć się:

Z poważaniem

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Promocji Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

  1. Królewiecka 14, 09-402 Płock.

Tel.: (24) 367-26-20

mobile: 785 209 861

e-mail: promocjazdrowia.psse.plock@sanepid.gov.pl  

Możesz również polubić…