„Od grosika do złotówki”

„Od grosika do złotówki” to projekt edukacji finansowej realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Adresatem są nauczyciele I etapu edukacji i uczniowie w wieku 8-9 lat.

Projekt w klasie 2c realizowała p. Iwona Kołodziejska.

Projekt ma na celu:

 • nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
 • nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań,
 • umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
 • wspomaganie ich samodzielnego uczenia się,
 • inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Projekt „Od grosika do złotówki” łączy treści z zakresu różnych edukacji (polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, plastyczno-technicznej, muzyczno- ruchowej). Zadania i ćwiczenia umożliwiają zdobywanie wiedzy z zakresu niełatwej dziedziny finansów w atrakcyjny sposób. Ponadto wyzwalają kreatywność dziecka.

Podczas realizacji projektu wykorzystano metody i techniki oparte na:

 • zabawach,
 • działaniu,
 • przekazie słownym,
 • samodzielnym doświadczaniu,
 • grach dydaktycznych,
 • spontanicznej, swobodnej aktywności dziecka,
 • obserwacji i pomiarze,
 • samodzielnym dochodzeniu do wiedzy,
 • uczeniu się przez odkrywanie.
 • twórczym rozwiązywaniu problemów.

Atrakcyjna forma zajęć zachęcała uczniów do aktywności, a zdobyta wiedza zaowocuje w dalszej karierze szkolnej.

Możesz również polubić…