Świetlica

Świetlica w naszej szkole istnieje od 1994 roku. Zmieniała swe miejsce urzędowania, kadrę pedagogiczną, jednakże niezmiennie kieruje się pierwotną zasadą niesienia pomocy dzieciom tego potrzebującym. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i ich rodziców w roku szkolnym 2006/2007 stworzono tzw. „małą świetlicę”. W myśl postanowień zawartych w Regulaminie Świetlicy Szkolnej wychowawcy świetlicy zapewniają dzieciom opiekę w godzinach 6.30-16.30 oraz dni wolne, wg kalendarium szkolnego, na prośbę rodziców.

Praca edukacyjna w świetlicy szkolnej oparta jest na Programie Opiekuńczo- Wychowawczym. W ramach tychże zajęć aktywność wychowanków odbywa się na wielu płaszczyznach: czytelniczej, plastycznej, technicznej, muzycznej, kulinarnej, sportowej, relaksacyjnej. Ponadto w ramach prowadzonych aktywności proponujemy dzieciom wyjścia integracyjne, wycieczki, konkursy szkolne, spotkania z ludźmi różnych profesji, aktywnie reprezentujemy naszą szkołę poprzez udział w konkursach artystycznych. Nieodłączną częścią pracy pedagogicznej jest pomoc dzieciom w odrabianiu prac domowych, podejmowaniu działań w zakresie pomocy materialnej, w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych oraz osobistych. W świetlicy szkolnej znajdują się tzw. kąciki zainteresowań, a mianowicie: kącik przyrodniczy (dostosowany do panującej pory roku), kącik plastyczny (do spontanicznej zabawy artystycznej, jak i kierowanej przez nauczyciela), kącik gier i zabaw (dostosowany do zainteresowań uczniów, zaspokajający ich potrzeby zabawy, działań konstrukcyjnych, rozwijający procesy myślowe i pogłębiające wiedzę zdobywaną podczas zajęć lekcyjnych), kącik relaksacyjno – telewizyjny (przeznaczony do projekcji bajek i filmów familijnych oraz zajęć wyciszających). 

 

KADRA PEDAGOGICZNA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Kierownik świetlicy – Monika Przemyłska

Nauczyciele świetlicy

  • Błaszczyk Anna
  • Bytner Agnieszka
  • Gościniak Karolina
  • Grocka Katarzyna
  • Jędrzejewska Iwona
  • Krukowska Magdalena
  • Piliczewska Renata
  • Sobczak Klaudia
  • Szumska Marta

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

Regulamin świetlicy szkolnej (DOCX 2.53MB)

Ramowy plan dnia (DOCX 5.05MB)

Regulamin przyjęć do świetlicy szkolnej (PDF 27KB)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (DOCX 4.84MB)

Karta rezygnacji dziecka z opieki świetlicowej (DOCX 12KB)