Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/23 klas trzecich.

23 czerwca 2023 roku w naszej szkole odbyło się pożegnanie uczniów klas trzecich. Uroczystość prowadzona była przez Panią Marlenę Błachowicz – zastępcę Dyrektora Szkoły. Spotkanie rozpoczął Pan Dyrektor Janusz Banasiak witając wszystkich zebranych na uroczystości, a szczególnie gorąco uczniów klas trzecich, wychowawców i rodziców. Serdeczne słowa skierował do zebranych gości również przewodniczący Rady Rodziców Pan Przemysław Zieliński. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody książkowe, których fundatorem była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Płocku i dyplomy za wysokie osiągnięcia dla uczniów, którzy chętnie brali udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – Szkolnej Lidze Przedmiotowej z edukacji polonistycznej i matematycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie z edukacji polonistycznej, matematycznej i j. angielskiego Olimpusek oraz w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. W podziękowaniu za osiągnięte wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie klas trzecich otrzymali nagrody książkowe. Na zakończenie uroczystości została przedstawiona krótka część artystyczna, po której uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas na ostatnie spotkanie.

Możesz również polubić…